30 maart 2021
Geplaatst door TeamKwadijkerpark

Dennis is Wijksportcoach van wijk Overwhere – waartoe ook Kwadijkerpark behoort. Dit doet hij vanuit Spurd, de afgelopen 10 jaar groeide Spurd uit van een gemeentelijke afdeling naar een ondernemende partner voor het domein sport, bewegen en gezonde leefstijl. Spurd gelooft in de kracht en het belang van een sport en bewegen en een gezonde leefstijl.

“Spurd is een groot bedrijf,” vertelt Dennis, “onze afdeling sportsupport bekommert zich over het reilen en zeilen van alle sportaccommodaties in Purmerend, dat wil zeggen het onderhoud en de verhuur van velden en sporthallen. Daarnaast verzorgt Spurd ook de gehele exploitatie van ’t Leeghwaterbad.” 

Dennis zelf is werkzaam op een andere afdeling, namelijk de afdeling sport, bewegen en gezonde leefstijl. “Vanuit deze afdeling zetten we aan tot bewegen, van 0 jaar tot en met 100 jaar. Het streven is om alle Purmerenders in beweging te krijgen.” Dennis is de enige Wijksportcoach van Overwhere-Wheermolen, maar niet van Purmerend: “Ook Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Centrum en Gors en Weidevenne hebben allemaal hun eigen buursportcoach.”  

Vijf jaar geleden begon Dennis met deze functie, op dat moment gingen we meer naar vraaggericht werken. “Dan moet je zowel oren als ogen hebben in de wijk – vanuit daar is de functie van wijksportcoach ontstaan. Inmiddels ben ik de spin in het web op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl; ik zit tussen de bewoners en organisaties in.” 

Ondernemen in de wijk
Als Dennis hoort waar nog geen aanbod voor is of aanbod gematcht kan worden in de wijk, neemt hij zelf initiatief. “Ondernemen zit toch in me en dat vind ik ook heel erg leuk aan deze functie. Zo hebben we met verschillende partners en bewoners uit de wijk een wandelgroep voor ouderen opgestart, maar ook organiseren we jaarlijks een vakantieactiviteit voor kinderen genaamd Pret in Purmerend, Kidsclub Overwhere en nog veel meer activiteiten.' De wijk Overhwere is een levendige wijk van Purmerend waarin mensen graag iets voor elkaar betekenen, aldus Dennis. 'Bij de verschillende activiteiten zijn zowel partners als bewoners uit de wijk heel actief dit maakt het heel leuk om Wijksportcoach te mogen zijn van de Overwhere & Wheermolen.' 

Dennis is op dit moment druk bezig met het project You Fit. Hierbij zoekt hij met jongeren naar een sport die bij hen past. “Dit project is bedoeld voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om te gaan sporten. We kijken of we deze jongeren kunnen koppelen aan bestand aanbod, vandaar dat ik mezelf ook wel eens sportmakelaar noem!”

Voor vragen kan je Spurd altijd bereiken via de website www.spurd.nl. Of stuur een mailtje naar d.bus@spurd.nl!