Strootman Landschapsarchitecten heeft een divers en vernieuwend oeuvre ontwikkeld sinds de oprichting in 2002. Hun werk integreert stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, kunst en architectuur in een landschapsarchitectonisch raamwerk.  Ze bestrijken de volle breedte van het vakgebied: van strategieontwikkeling en regionale planning tot park- en tuinontwerp, van natuurontwikkeling tot infrastructuur-ontwerp, van landelijk gebied tot stadscentrum, en van onderzoek tot realisatie. Hun werk wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven. Ze hebben plezier in samenwerken en doen dat ook veelvuldig met hydrologen, ecologen, economen, verkeersplanners, civiel ingenieurs, sociologen, architecten en anderen.

Een mix van analytische diepgang en ontwerpflair is kenmerkend voor het werk van Strootman Landschapsarchitecten. Hun team werkt nauwgezet in de analyse en het conceptuele stadium van een project, en daarna kunstzinnig en speels in de uitwerking ervan. Ze combineren ratio met ambachtelijk vakmanschap en streven naar een zekere aardse kwaliteit, naar warmte en speelsheid. Hun werk is trouw aan de geest van de plek, de Genius Loci, zonder het uitgesproken ontworpen karakter te verliezen.