Richard Colombijn en Renzo Veenstra hebben in 2006 het bureau RRog Stedenbouw en Landschap opgericht. Met (Rrog), Richard Renzo Ontwerp Groep, willen zij hun ambities waar maken; aangename stedenbouwkundige- en landschapsplannen tot realisatie brengen.

RRog is een ontwerpbureau dat bestaat uit verschillende ontwerpers die met plezier werken aan het vormgeven van onze leefomgeving. In de ontwerpen brengen zij diverse belangen met elkaar in balans, om zo aangename en toekomstgerichte ruimtes te maken. Kenmerkend voor hun ontwerpen is de aandacht voor natuur en sociale samenhang. RRog maakt ruimtelijke ontwerpen en visies op verschillende schaalniveaus. Het bureau heeft kennis van het ontwikkelingsproces en levert maatwerk.