30 januari 2021
Geplaatst door TeamKwadijkerpark

Afgelopen week zijn er in Kwadijkerpark vijftien kastjes geplaatst voor vleermuizen - de gewone dwergvleermuis in specifiek. Deze nestkastjes hangen geclusterd opgehangen aan de verschillende boomsoorten in het park.

Eind 2019 heeft Buiting Advies een vleermuisonderzoek uitgevoerd in Kwadijkerpark.Daarbij zijn er verschillende paarterritoria (en één verblijf) van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen in het park zal er goed voor gezorgd worden dat de dierlijke bewoners van het park er ook met plezier blijven. Vandaar dat de nestkastjes zijn geplaatst voor de vleermuispopulatie

De vijftien kastjes hangen elk op een eigen boom - verspreid over het park in clusters van ongeveer drie kastjes. Op de afbeeldingen zie je aan aantal bomen uit het Kwadijkerpark met een nestkastje. 

Vanaf heden kan je nu dus ook 'nestkastspotten' in het park. Spot je ze allemaal?

 

Zelf ook een nestkast in je tuin? Houd dan rekening met de volgende punten:

  • Hang de kast op aan een stevige boom. Het liefst op een plaats waar meerdere bomen aanwezig zijn.
  • Hang de kast met de voorzijde naar het zonlicht, zuid of zuidwest. Vleermuizen zijn echte warmteliefhebbers.
  • Hang de kast op een rustige plek, met weinig verstoring.
  • Hang de kast in de luwte.
  • Zorg voor een vrije aanvliegroute. Geen takken of bladeren voor de invliegopening of direct onder de kast.
  • Hang de kast op een minimale hoogte van 3 meter.
  • Een vleermuiskast kun je het hele jaar door ophangen, maar het liefst voor het voorjaar.
  • Hang meerdere kasten in je tuin. Je vergroot zo het aanbod aan zomerverblijfplaatsen.