Tussen de huidige en nieuwe bewoners van Kwadijkerpark zal een hoge mate van solidariteit van nature aanwezig zijn én ontstaan. Met regelmaat komen de bewoners van de Prinsenstichting en de nieuwe kopers en huurders elkaar straks tegen in het groene en waterrijke park. Ze zullen zich betrokken gaan voelen bij elkaar en de vrije en veilige omgeving.