Kwadijkerparkers hebben een open karakter. Ze staan op een ongedwongen manier open voor nieuwe ontmoetingen, een nieuwe woonwijk en een nieuwe gemeenschap. Die natuurlijke interesse leidt tot een open houding, waardoor leuke, onverwachte ervaringen op ieders pad kunnen komen. Tegelijkertijd is er veel privacy rond de eigen woning.