16 april 2021
Geplaatst door TeamKwadijkerpark

Nancy Bakx werkt als onderwijscoördinator bij SG Nelson Mandela, openbare Daltonschool voor VMBO TL/MAVO en MAVO-HAVO. De onderwijsinstelling is aangesloten bij Scholengroep Purmerend: een samenwerkingsverband tussen zes middelbare scholen met elk hun eigen filosofie en niveau. 'Voor ieder kind is er een plek, een school die het beste bij hen past.' zegt Bakx. 'We willen elk kind op de juiste school krijgen.'

Contact met leerlingen en ouders
Met 300 leerlingen is de Nelson Mandela een relatief kleine school in Purmerend. De leiding is in handen van directeur De Vries en twee coördinatoren. Bakx draagt als één van hen zorg voor de profilering van de school en voor leerling-en ouderzaken. 'Sinds Corona is het onderhouden van contact met leerlingen en ouders een dagtaak geworden. Sommige kinderen konden niet naar school omdat ze kwetsbare ouders hebben. Andere leerlingen hadden depressieve klachten. Het was van groot belang hen op te vangen. Tijdens de lockdowns is ons gebouw open gebleven voor leerlingen die niet thuis konden studeren. Voor hen hebben we een Corona-proof opvangklas opgezet. '

Zelfstandigheid
De school werkt vanuit de filosofie van Helen Parkhurst. Zij ontwikkelde een schoolsysteem waarin vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Bakx: 'Als Daltonschool leiden we kinderen op tot zelfstandige mensen. We leren ze keuzes te maken, door ze keuzevrijheid te geven binnen de kaders.' De school werkt met studieplanners en weektaken. Zelfstandig of in kleine groepjes werken de leerlingen aan het behalen van hun weekdoelen. Elke dag organiseert de school een Dalton-uur. Tijdens dit uur worden verschillende vakken aangeboden. De leerling kiest zelf waar hij of zij zich die dag extra in verdiept. De lessen op SG Nelson Mandela duren 75 minuten, dat is lang vergeleken bij de lestijden op reguliere scholen. Daar staat dan weer tegenover dat de leerlingen bijna geen huiswerk meekrijgen, want ze doen hun taken tijdens de les. En brugklasleerlingen zijn elke dag vroeg vrij, al om 14:45 uur. Bakx: 'Nu tijdens de pandemie loopt het natuurlijk een beetje anders. We werken tijdelijk met aangepaste roosters en halve klassen. We vinden het niet verantwoordelijk om klassen te mengen, dus de Dalton-uren vinden momenteel niet plaats.'   

Digitale school
SG Nelson Mandela profileert zich als een digitale school. Leerlingen kunnen kiezen tussen het gebruik van boeken of tablets. De lesmethodes waren gelukkig al digitaal voorhanden voordat Covid uit brak, dat hielp achterlopen en uitval onder leerlingen te voorkomen. 'Ik onderhoud bewust veel contact met ouders en leerlingen, omdat ik het belangrijk vind dat de leerlingen zien dan dat we ze niet willen straffen, maar dat we ze vertrouwen. We willen dat ze na deze school met een goed gevoel de wereld in  gaan.'


Doorstroom  
Voor kinderen die eventueel door willen stromen naar de HAVO is er de MAVO/HAVO-brugklas. Voorheen betekende een overstap van niveau ook een verandering van gebouw en van sociale omgeving. In de toekomst wordt doorstromen iets makkelijker. De school verhuist naar een plek iets verderop, in van IJssendijkstraat. SG Nelson Mandela zal zich vestigen in het gebouw van het Jan van Egmond Lyceum. Bakx 'We worden een school in een school. Met behoud van eigen identiteit en filosofie natuurlijk, want wat we doen is bijzonder.'